Wizja, misja i strategia Amazon

Amazon, jako pionier handlu elektronicznego, w pierwszych latach swojej działalności osiągnął niesamowity sukces. W czwartym roku od założenia Amazon wartość sprzedaży uplasowała się na poziomie ponad 600 milionów USD.

Działalność największej księgarni internetowej stała się realnym zagrożeniem dla największej sieci księgarń stacjonarnych Barnes & Noble. Tabela 8 prezentuje porównanie Amazon z Barnes & Noble, które pokazuje, w jakim stopniu działalność internetowa okazała się lepsza od tradycyjnej. Warto zwrócić uwagę na różnicę poziomów dynamiki sprzedaży, w czym Amazon całkowicie zdominował swojego konkurenta.

Tabela 8. Amazon, a Barnes & Noble: niektóre dane statystyczne

Amazon

Barnes & Noble

Liczba księgarni

1 internetowa

1011

Liczba tytułów w największych księgarniach

3,1 miliona

175 tysięcy

Zwroty książek

2%

30%

Dynamika sprzedaży w III kwartale 1998 roku

306%

10%

Roczna sprzedaż na pracownika

375 tysięcy USD

100 tysięcy USD

Roczny wskaźnik rotacji zapasów

24

3

Zapotrzebowanie na kapitał

małe

duże

Nadwyżka finansowa

duża

mała

Źródło: A. Afuah, C. L. Tucci, Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, ISBN 83-88597-84-1, r. 10, s. 267.

Oczywistą odpowiedzią Barnes & Noble na sukces Amazon było przeniesienie części swojej działalności w sferę Internetu. Ten krok okazał się dużym zagrożeniem dla firmy z Seattle, dlatego też Amazon obrał strategię dywersyfikacji, i dzięki odpowiednim rozwiązaniom technologicznym, skalowalnej strukturze swoich systemów informatycznych oraz serwisu internetowego możliwym było poszerzenie oferty o kolejne kategorie produktów64. W czerwcu 1998 roku, Amazon rozszerzył swój asortyment o płyty kompaktowe. Ten krok okazał się „strzałem w dziesiątkę” i kilka miesięcy później Amazon zanotował większy poziom sprzedaży w czwartym kwartale 1998 roku, niż największy wówczas detalista muzyczny CDnow. Pod koniec 1998 roku Amazon do swojej oferty wprowadził nagrania wideo oraz upominki. Następną strategiczną decyzją w działalności Amazon była odpowiedź na sukces, który odnosił internetowy serwis aukcyjny Ebay. W 1999 roku Amazon wystartował swoją własną platformę e-aukcji, a następnie osobny e-sklep z artykułami elektronicznymi65.

Częścią strategii Amazon było także zbudowanie magazynu o powierzchni 500 tysięcy metrów kwadratowych w stanie Newada66. Okazało się to niezbędnym do spełnienia warunkiem w tworzeniu potężnej i szybkiej sieci zaopatrzenia i dystrybucji. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem misji swojej działalności, Amazon dąży do zapewnienia klientom możliwości zakupu produktów, jakich tylko potrzebują67.

Mimo tego, że Amazon posiada w swojej ofercie ogromną ilość towarów, nie ma możliwości oferowania wszystkich dóbr istniejących na świecie. Przez taki stan rzeczy powstał pomysł na stworzenie zShops, dzisiaj kojarzony z nazwą Amazon Services. Koncepcja ta opierała się na zbudowaniu platformy handlu wirtualnych niezwiązanych bezpośrednio z Amazon detalistów. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy przedsiębiorca mógł korzystać z infrastruktury technologicznej Amazon, w zamian za okresowe opłaty oraz prowizje na rzecz Amazon68. Jak łatwo zauważyć, na przestrzeni lat dzięki strategii model biznesowy ulega określonym modyfikacją. W przypadku Amazon, który kojarzony jest głownie z modelem sklepu internetowego, jego rozwój wskazuje także na zastosowanie modelu pośrednika.

Amazon przedstawia wizję, wedle, której chce być najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie69. Tego typu wiadomość marketingowa świadczy o tym, jakie wartości są proponowane konsumentom. Amazon nie tylko walczy o świadomość swojej marki wśród popytowej strony rynku, ale także stara się zdobywać lojalność wśród swoich klientów, co prowadzi do sytuacji, w której klienci wracają i dokonują nowych zakupów w Amazon. Taki stan rzeczy jest możliwy do osiągnięcia dzięki zapewnianiu łatwego w użyciu interfejsu, szybkiej i niezawodnej realizacji zamówień, ciągłej obsłudze klienta, bogactwu funkcji i treści oraz wiarygodnym środowisku transakcji elektronicznych.

W praktyce polityka cenowa wygląda tak, że Amazon dla większości popularnych produktów ustala stosunkowo niskie ceny, jednak przy produktach niszowych te ceny są nieco wyższe. Do większej wartości zakupów klienta zachęca darmowa dostawa. Amazon przedstawia również zapasy danego produktu, przybliżony czas realizacji zamówienia, opcję przyspieszonego czasu dostawy oraz ciągłe powiadomienia o statusie zamówień70.

Podczas, gdy poziom satysfakcji klienta Amazon utrzymywany jest na najwyższym poziomie, również standardy związane z technicznym aspektem działalności są ciągle kontrolowane pod względem niezawodności71.

Nowa wizja przedstawiona w 2011 rok przez założyciela Amazon, Jeffa Bezosa niewiele różni się od tej wcześniejszej, jednak wyraźnie wskazuje na obranie strategii przywództwa technologicznego. Ucieczka do przodu na tej płaszczyźnie ma przynieść przewagę nad konkurencją. Innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii informacyjnych to element strategii, która wydawać by się mogło, gwarantuje ciągły rozwój Amazon72.

64 A. Afuah, C. L. Tucci, Biznes internetowy…, op. cit., r. 10, s. 267-274.

65 Ibidem.

66 Ibidem.

67 D. Chaffey: Amazon.com case study, http://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/online-business-revenue-models/amazon-case-study, 02.04.2014.

68 Ibidem.

69 Where it started: Earth’s Most Customer-Centric Company, http://www.amazon.com/Careers-Homepage/b?ie=UTF8&node=239364011, 02.04.2014.

70 D. Chaffey: Amazon.com case study, http://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/online-business-revenue-models/amazon-case-study, 02.04.2014.

71 Ibidem.

72 Ibidem.

Dodaj komentarz