Trzy głównie strategie opracowane przez A. Afuaha i C. L. Tucciego

A. Afuah i C. L. Tucci w „Biznes internetowy strategie i modele” wyróżnili trzy główne strategie przypisywane działalności e-biznesowej:

  • blokowania konkurencji (ang. block strategy),

  • ucieczki do przodu (ang. run strategy),

  • łączenia (ang. team ‑up strategy)1.

Autorzy tej klasyfikacji także zauważają dynamiczny charakter prowadzenia praktyki gospodarczej. Według Afuaha i Tucciego model biznesowy jest zmienny w czasie, a za te zmiany odpowiada strategia. Przedsiębiorstwo powinno podejmować działania prowadzące do rozwoju oraz reagować na wszystko to, co dzieje się w otoczeniu. Afuah i Tucci postrzegają zmiany technologiczne, jako główny powód modyfikacji sposobów i zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa2.

1 A. Afuah, C. L. Tucci, Biznes internetowy…, op. cit., r. 5, s. 122-126.
2 Ibidem.

Dodaj komentarz