Model biznesowy Ebay

W skład Ebay wchodzi kilka spółek tworzących różne serwisy internetowe i systemy. Jednak największą, a zarazem najważniejszą część działalności jest platforma aukcji internetowych. Elementy modelu biznesowego aukcji internetowych Ebay wpisane w strukturę A. Osterwaldera różnią się od elementów, na które składa się model Amazon. Najistotniejsza różnica wynika ze struktury samych przychodów. Są to głównie opłaty i prowizje pobierane od użytkowników przeprowadzające transakcje. Do pozostałych elementów modelu biznesowego Ebay zaliczają się: Czytaj dalej Model biznesowy Ebay

Analiza modelu biznesowego Amazon

Mimo, że Amazon składa się z wielu spółek zależnych, takich jak a2z, A9.com, Amazon Web Services, Alexa Internet, Audible.com, Digital Photography Review, Goodreads, Internet Movie Database, Junglee.com, Zappos, to przede wszystkim kojarzony jest ze sklepem internetowym, a także z producentem produktów Kindle, czyli czytników ebooków oraz tabletów. To właśnie większa część działalności Amazon jest oparta o model e-sklepu. Rysunek 13 przedstawia elementy modelu biznesowego Amazon wpisane w strukturę modelu biznesowego zaproponowaną przez A. Osterwaldera, o której była mowa w rozdziale drugim. Czytaj dalej Analiza modelu biznesowego Amazon

Elementy modelu biznesowego i relacje między nimi

Według Rysunku 4 model biznesowy składa się na dziewięć powiązanych ze sobą elementów. Analizując te relacje, model można zaprezentować w ten sposób, że partnerzy, których w większości wypadków nazywa się dostawcami, definiują część zasobów. Mówiąc o partnerach biznesowych, mamy najczęściej na myśli dostawców,  Czytaj dalej Elementy modelu biznesowego i relacje między nimi