Trzy ogólne strategie przewagi konkurencyjnej M. Portera

Michael Porter prezentuje trzy ogólne konkurencyjne strategie biznesowe, które można dowolnie zaadaptować do różnych przedsięwzięć biznesowych. Są nimi:

  • przywództwo kosztowe,

  • różnicowanie,

  • koncentracja1.

C. Combe słusznie zauważa, że strategie przedstawione przez M. Portera odnajdują swoje zastosowanie na płaszczyźnie gospodarki elektronicznej2. Zastosowanie tych strategii, czasami nawet kilku jednocześnie, z założenia ma przynieść przewagę konkurencyjną. Zdarza się, że w ogóle jest to niezbędne do istnienia przedsiębiorstwa. Czytaj dalej Trzy ogólne strategie przewagi konkurencyjnej M. Portera