Internet w kontekście e-biznesu

Pomimo tego, że u swoich początków elektroniczna gospodarka nie mogła czerpać z możliwości, jakie daje Internet, ponieważ przed rokiem 1990 technologia internetowa była zupełnie obca dla większości osób. Dopiero po utworzeniu WWW (ang. World Wide Web) usługi stanowiącej system informacyjny oparty na publicznych, otwartych standardach, globalna sieć zaczęła zdobywać masy użytkowników. Czytaj dalej Internet w kontekście e-biznesu

Rozwój e-biznesu

Długo przed epoką masowego użycia Internetu w biznesie, bo już w latach 60 XX wieku, kiedy w przedsiębiorstwach zaczęły pojawiać się komputery, powstały pierwsze systemy optymalizujące i przyspieszające funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Takimi systemami były system ERMA (ang. Electronic Recording Machine, Accounting) wykorzystywany w bankowości, a po nim system EDI (ang. Electronic Data Interchange) znajdujący zastosowanie w przedsiębiorstwach, w których szybkość przesyłania danych i zarządzania nimi była istotna. Czytaj dalej Rozwój e-biznesu