Istota biznesu elektronicznego

Jak wiele jest źródeł, tak wiele jest nazw i definicji pojęcia biznesu elektronicznego. Literatura przedmiotu nazywa go różnymi określeniami, często błędnie uogólniając znaczenie niektórych terminów i sprowadzając je do jednego – e‑biznesu. E‑biznes może być: „gospodarką elektroniczną, handlem elektroniczny (ang. e‑commerce), biznesem elektronicznym(ang. electronic business), biznesem kolektywnym (ang. collective businesss), cyfrową gospodarką (ang. digital economy), cyberekonomią, nową gospodarką, gospodarką opartą na wiedzy (ang. knowledge-based economy), gospodarką internetową …1.Wszystkie te terminy dotyczą e-biznesu, jednak nie każde z nich nazywa jego ogólną i pełną istotę Czytaj dalej Istota biznesu elektronicznego