Model wirtualnej społeczności

Model wirtualnej społeczności (ang. virtual community model) nazywany również modelem wirtualnej wspólnoty istnieje dzięki użytkownikom. Jak sama nazwa wskazuje na społeczność składają się jednostki, w tym przypadku są to internauci. Oni poprzez integracje celów i zainteresowań tworzą powiązaną grupę, którą można skupić w obrębie jednej aplikacji webowej. Oczywiście sama idea społeczeństwa wirtualnego nie tworzy jeszcze modelu biznesowego, natomiast połączenie tej idei z rozwiązaniami zaczerpniętymi z innych wcześniej wymienionych modeli nadaje jej rację bytu oraz znaczenie w sensie biznesowym. Internauci stają się coraz bardziej rzeczywistym i silnym głosem społeczeństwa w świecie, dlatego członkowie wirtualnej społeczności to cenni klienci, i właśnie to wykorzystuje model wspólnoty. Czytaj dalej Model wirtualnej społeczności