Relacje między podmiotami e-biznesu

Rynek w formie elektronicznej ma określoną specyfikę, w porównaniu do rynków tradycyjnych. Jego odpowiednia struktura zapewnia większą wydajność czynności biznesowych. C. Combe w „Introduction to e-business” dokonuje porównania rynków tradycyjnych i elektronicznych. Czytaj dalej Relacje między podmiotami e-biznesu