Strategia ucieczki do przodu

Strategia ucieczki do przodu jest swego rodzaju zaprzeczeniem strategii blokowania konkurencji. Obecnie postęp technologiczny dokonuje się każdego dnia. Tempo zmian jest niesamowite. E-biznes korzysta z rozwiązań IT, co sprawia, że jest on niezaprzeczalnie dynamiczny. Zatem biznes szczególnie w Internecie funkcjonuje w środowisku, które daje mu szanse na obranie strategii ucieczki do przodu. Najczęściej dotyczy ona pionierskich zastosowań, czyli na przykład przełomowych zmian w modelu biznesowym. W realiach gospodarki elektronicznej, aby zostawić konkurencje w tyle, w większości przypadków trzeba stać się liderem technologicznym. Tylko w takiej sytuacji wartość oferowana klientowi jest specyficzna, dlatego że konkurenci nie mają technicznych możliwości osiągnięcia zbliżonego poziomu.

Dodaj komentarz