Strategia rozwoju produktów i rynków

Strategie rozwoju rynku i produktów to te czynności, plany i cele, które wiążą się z szeroko pojętym marketingiem. Przedsiębiorstwa podejmują decyzje, dotyczące tego jaka część działalności marketingowej ma się odbywać z pomocą wykorzystania technologii informacyjnych. Oczywiście celem zawartym w każdej strategii marketingowej może być na przykład zwiększenie sprzedaży lub udziału w rynku.

strategia-rozwoju-produktow-i-rynkow
Rysunek 10. Wykorzystanie Internetu we wsparciu dla różnych strategii rozwoju

Źródło: D. Chaffey: E-business and e-commerce management: strategy, implementation and practice 4th edition, Pearson Education, Italy 2009, ISBN 978-0-273-71960-1, r. 5, s. 301.

Strategia rozwoju rynku (ang. market development strategy) to nic innego, jak wykorzystanie elektronicznych kanałów do sprzedaży istniejących produktów na nowe rynki. Głównie chodzi tutaj o bariery geograficzne, które często w tradycyjnej działalności gospodarczej bywają nie do przebycia. E-gospodarka pozwala na obniżanie kosztów związanych ze sprzedażą. Stosowanie e-biznesowej strategii rozwoju rynku to szansa przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mogłyby sobie pozwolić na poniesienie kosztu wejścia na nowe rynki. Inny rynek nie oznacza tylko innego obszaru geograficznego, lecz może oznaczać nowy segment. Zatem strategia rozwoju rynku może być także nakierowana na zdobycie nowej grupy konsumentów.

Strategia penetracji rynku (ang. market penetration strategy) to wykorzystanie Internetu i innych cyfrowych kanałów do zwiększenia sprzedaży, udziału w rynku, polepszenia relacji z klientami i zwiększenia wartości istniejących produktów na istniejących rynkach.

Strategia różnicowania (ang. diversification) polega na sprzedaży nowych produktów na nowych rynkach. Tutaj użycie technologii informacyjnych skutkuje przede wszystkim zmniejszeniem kosztów związanych z przepływem informacji. Poprzez Internet przedsiębiorstwo ma większą kontrolę nad łańcuchem dostaw, a wykorzystywanie pośredników internetowych znacząco obniża koszty. Dodatkowo dywersyfikacja może odbywać się w obrębie serwisu internetowego, tj. promować produkty lub usługi powiązane lub kompletnie niezwiązane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa.

Strategia rozwoju produktu (ang. product development strategy) odnosi się do sprzedaży nowych produktów na istniejących rynkach. Rozwój produktu to między innymi zwiększenie jego wartości poprzez zapewnienie informacji bądź dodanie usług wiążących się z nim. Przykładem może być internetowa obsługa techniczna produktu, zakupionego w sklepie stacjonarnym. Produkt może być też rozszerzany, tj. adaptowany do rzeczywistości cyfrowej. Przykładem tego są książki w formie elektronicznej. Strategia rozwoju produktu to także łączenie produktów w paczki i rozszerzanie ich zakresu poprzez oferty zamieszczane w Internecie.

Dodaj komentarz