Strategia łączenia

Strategia łączenia ujawnia swój sens w otoczeniu bardzo konkurencyjnym. A. Afuah i C. L. Tucci wymienia trzy sposoby realizacji takiej strategii:

  • alians strategiczny,

  • joint venture,

  • całkowite przejęcie innego przedsiębiorstwa.

Alians strategiczny polega na połączenia się dwóch konkurencyjnych w stosunku do siebie podmiotów rynku. Joint venture polega na przedsięwzięciu, na które składają się poszczególne podmioty wnoszące kapitał zakładowy do spółki. Całkowite przejęcie innego przedsiębiorstwa to sytuacja, w której struktura własnościowa przejmowanego przedsiębiorstwa zmienia się całkowicie, tj. przestaje być niezależnym podmiotem. Zgodnie z zasadą synergii bardzo często dwa przedsiębiorstwa połączone w jedno mogą osiągnąć lepszą pozycje niż by działały osobno. Strategia łączenia wiąże się z lepszym wykorzystaniem zasobów, a przede wszystkim w zwiększeniu poziomu technologii.

Dodaj komentarz