Strategia blokowania konkurencji

Strategia blokowania konkurencji to podjęcie wszelkich możliwych działań w celu ochrony swojego udziału w rynku. Chodzi w niej o to, aby poprzez postawione bariery inne przedsiębiorstwa nie mogły wypracować sobie pozycji konkurencyjnej na rynku. Oznacza to, że wartość oferowana klientowi musi być niepowtarzalna. Najprostszym zabiegiem stosowanym przez przedsiębiorstwa w sferze wirtualnej to kreowanie wartości niematerialnej i prawnej. Oprogramowanie, aplikacje webowe, itp. są wyjątkowe w swojej strukturze i ciężko je podrobić, ze względu na szerokie możliwości zabezpieczenia tego typu dóbr cyfrowych. Strategia blokowania rynku może odnosić się także do lojalności klientów. Przedsiębiorstwa pionierskie, które szybko zaistniały na rynku i w świadomości konsumentów, bardzo często z tego korzystają. Wyraźna dominacja w udziale w danym rynku zawsze będzie czynnikiem zniechęcającym dla potencjalnych konkurentów.

Blokadą może być doprowadzenie do sytuacji, w której koszt zmiany dla konsumenta będzie zbyt duży. Oczywiście w sferze internetowej trudno jest odnosić się do kosztów poniesionych przez klienta, ale coraz częściej przedsiębiorcy internetowi odwołują się do wygody. To buduje barierę. Na przykład ułatwiona rejestracja użytkownika w określonym portalu, sprawi, że ten użytkownik nie będzie chciał przejść do serwisu internetowego konkurenta, gdzie rejestracja jest utrudniona i czasochłonna.

Istnieją również innego rodzaju blokady wejścia na rynek. Jeżeli określone przedsiębiorstwo ma wypracowaną pozycje na rynku, to może korzystać z ekonomii skali, a co się z tym wiąże, jest przygotowane na konkurenta, który zaproponuje niższe ceny. Wtedy korzystając z wcześniej wyrobionej sobie przewagi, również może obniżyć ceny i nie pozwolić konkurentowi zająć miejsca w strukturze rynku.

Strategia barier jest strategią stosowaną nie tylko w sferze gospodarki elektronicznej. Na pewno rozwiązania IT pomagają w jej stosowaniu. Jednak ta strategia ma też swoje słabe stron. Przede wszystkim Internet jest rzeczywistością wirtualną dla biznesu, która stwarza nieco inne warunki. Najważniejsze z nich to niskie ryzyko i niskie koszty wejścia na rynek. Powszechny i błyskawiczny dostęp do informacji czyni e‑gospodarkę płaszczyzną, na której mogą konkurować niemalże na równi małe przedsiębiorstwa z wielkimi korporacjami. To sprawia, że strategia blokowania konkurencji nie w każdym przypadku będzie dobrym sposobem osiągania celów biznesowych.

Dodaj komentarz