Rozwój e-biznesu

Obecnie biznes elektroniczny kojarzony jest w większości przypadków z Internetem. Sieć globalna dała największe możliwości dla rozwoju elektronicznej gospodarki. W XXI wieku Internet stał się częścią życia dużej ilości ludzi na całym świecie, którzy tworzą grupę konsumentów o konkretnej specyfikacji. Jest to ciągła szansa dla różnego rodzaju przedsięwzięć biznesowych. Patrząc w przeszłość, można zaobserwować, że ta płaszczyzna tzw. „nowa ekonomia” rozwijała się w przyspieszonym tempie, dlatego pytanie o jej przyszłość jest niesamowicie interesujące oraz ważne dla praktyków biznesu.
C. Combe w „Introduction to e-business” stwierdza, że Internet niezmiennie będzie narzędziem do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Combe wyróżnia także kluczowe części, które być może będą w przyszłości determinowały gospodarkę elektroniczną. Są nimi:
 rozwój nowych technologii,
 charakter zmian w gałęziach przemysłu,
 rozwój nowych produktów i nowych rynków,
 wymarcie niektórych produktów i rynków,
 rozszerzenie rynków,
 zachowania e-konsumenta,
 nowe zastosowania Internetu w biznesie,
 niwelowanie różnic w standardach cyfrowych,
 bezpieczeństwo4.

Rozwój nowych technologii będzie gwarancją uzyskania przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa będą dążyły do upraszczania procesów gospodarczych, aby zwiększać efektywność swojej działalności. C. Combe łączy przyszłość Internetu z rozwojem protokołów internetowych, ponieważ świat biznesu nieustannie dąży do idealnej komunikacji5. Zmiany przemysłowe to naturalna kolej rzeczy w momencie rozwoju gospodarki. W przyszłości biznes elektroniczny przyniesie nam nowe produkty, które zastąpią stare albo odkryją nowe potrzeby, a co się z tym wiąże, powstaną nowe rynki.
Przyszłość biznesu elektronicznego przynosi szanse, ale także zagrożenia. W przeszłości Internet objawił się zagrożeniem dla przemysłu muzycznego. Okazało się, że rozwój technologii dał idealne narzędzie dla piractwa, i tym samym producenci muzyczni do dzisiejszego dnia notują związane z tym straty6. Niewykluczone jest, więc to, że w przyszłości zaistnieje analogiczna sytuacja, która dotknie określoną gałąź przemysłu.
Istotną częścią przyszłości gospodarki elektronicznej jest konsument. To właściwie od niego zależy jak będzie wyglądał biznes elektroniczny. Wszystko wskazuje na to, że konsumenci są bardziej świadomi i coraz częściej korzystają z Internetu. Wiąże się to także z tym, że za sprawą rozbudowanych systemów i certyfikatów bezpieczeństwa klienci indywidualni nabierają zaufania do transakcji elektronicznych. Nowe rozwiązania sprawiają również, że płatność internetowa staje się wręcz niesamowicie łatwa i wygodna.
Przyszłość biznesu elektronicznego stanowią przede wszystkim rozwiązania internetowe związane z technologiami mobilnymi. Bezcelowe są próby przewidywania dalekiej przyszłości, ponieważ tak błyskawiczny rozwój technologiczny mógłbym prowadzić do wizji fantastycznych, jednak pewne jest to, że zarówno teraz, jak i w przyszłości podmioty biznesu elektronicznego zyskują oraz będą zyskiwały przewagę konkurencyjną zwiększając efektywność swojej działalności dzięki wykorzystaniu rozwiązań nowych technologii.

Dodaj komentarz