Rozwój e-biznesu

Długo przed epoką masowego użycia Internetu w biznesie, bo już w latach 60 XX wieku, kiedy w przedsiębiorstwach zaczęły pojawiać się komputery, powstały pierwsze systemy optymalizujące i przyspieszające funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Takimi systemami były system ERMA (ang. Electronic Recording Machine, Accounting) wykorzystywany w bankowości, a po nim system EDI (ang. Electronic Data Interchange) znajdujący zastosowanie w przedsiębiorstwach, w których szybkość przesyłania danych i zarządzania nimi była istotna. Ten drugi z nich można również nazywać, nie systemem, lecz wręcz technologią informacyjną, która umożliwiała komunikacje w formie elektronicznej, na przykład pozwalała na wymianę dokumentacji1. Od tamtej pory informatyka i telekomunikacja były coraz częściej łączone, czego rezultatem było powstanie teleinformatyki. Dzięki standaryzacji struktury i formy danych EDI umożliwiał elektroniczną wymianę informacji, nie tylko w obrębie jednej organizacji, ale również na zewnątrz z innymi, używającymi innych systemów podmiotami. Co więcej, również wartym do zauważanie jest fakt, że dokument papierowy został zastąpiony komunikatem elektronicznym. Wymiana danych bezpośrednio wiąże się na przykład z produkcją, logistyką, zasobami ludzkimi, księgowością, itp., a więc wszelki koszty z tym związane zostały zredukowane. EDI okazało się wielką szansą dla przedsiębiorstw, które potrzebowały strategii niezbędnej do wyprzedzenia konkurencji. Tym samym elektroniczne systemy wymiany danych zostały zaangażowane w każdy aspekt działalności gospodarczej. Wprowadzenie ich dało początek gospodarce elektronicznej, która obecnie tworzy nieporównywalnie większą rzeczywistość niż kilkadziesiąt lat temu. Technologia EDI używana obecnie nosi nazwę EDIFACT (ang. Electronic DATA Interchange for Administration, Commerce and Trade) i jej stopień oraz jakość standaryzacji formatów i protokołów są ulepszone2.

Technologią, która zmieniła świat jest Internet. U swoich początków pod koniec lat 60 XX wieku był technologią powstałą na skutek ówczesnych potrzeb wojskowych, a konkretnie potrzeb Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Amerykanie bali się ataku nuklearnego ze strony ZSRR, zatem potrzebowali systemu błyskawicznej wymiany informacji między oddalonymi nawet o tysiące kilometrów miejscami. Po zakończeniu zimnej wojny, bezpieczeństwo przestało już mieć najwyższy priorytet, zatem wykorzystanie technologii internetowej znajdowało coraz to więcej zastosowań praktycznych. Przez lata Internet rozwijał się, powstawały nowe protokoły i usługi, z czego najbardziej przełomowym momentem było opracowanie ang. World Wide Web przez Tima Bernersa-Lee3. Od tamtej chwili śmiało można stwierdzić, że Internet, jako globalna sieć, zrewolucjonizowała podejście człowieka nie tylko do komunikacji, wymiany informacji, rozrywki, edukacji, ale przede wszystkim zmieniła spojrzenie na szeroko pojęty biznes. Na początku Internet otworzył drzwi i ukazał nowe możliwości jednostce oraz organizacjom, natomiast dzisiaj, oprócz bycia dodatkiem w życiu jednostki lub działalności organizacji, stał się rzeczywistością alternatywną, w której te podmioty funkcjonują, dzięki czemu czerpią często niewymierne korzyści.

Dodaj komentarz