Model serwisu ogłoszeniowego

Model serwisu ogłoszeniowego polega na zapewnianiu mechanizmu umieszczania ogłoszeń w Internecie. W tym przypadku klienci ponoszą opłaty za uczestnictwo w tej strukturze, a ogłoszeniodawcy za reklamę. Tego typu forma nawiązuje do modelu reklamowego, o którym jest mowa w dalszej części tego podrozdziału. Czytaj dalej Model serwisu ogłoszeniowego

Model pośrednika informacyjnego

Model pośrednika informacyjnego odnajduje swoje zastosowanie w sytuacjach, w których kluczowe znaczenie ma informacja. To właśnie ona stanowi wartość i ona jest przedmiotem działalności tego typu pośredników. Przedsiębiorstwo korzystające z podstawy modelu pośrednika informacyjnego zarabia na sprzedaży danych, a także informacji dotyczących rynku lub konsumentów 29. Czytaj dalej Model pośrednika informacyjnego

Model kupca, handlowca, sklepu, centrum handlowego, platformy handlu

Handlowiec, sprzedawca, e-sklep oraz elektroniczne centrum handlowe to terminy określające zbliżone sobie modele. Często te pojęcia są używane zamiennie, w większości przypadków poprawnie, ponieważ przedmiotem działalności przedsiębiorstw opartych o jeden z wcześniej wymienionych modeli jest przede wszystkim handel. Elektroniczna wymiana dóbr może odbywać się według dwóch różnych typów. Pierwszym z nich jest e-handel bezpośredni, gdzie cały proces transakcji oraz realizacji zamówienia odbywa się w sferze wirtualnej. Dotyczy to głównie dóbr cyfrowych, które można dostarczyć do kupującego droga elektroniczną. Drugim typem e-handlu jest handel pośredni, który zazwyczaj opiera się na zawieraniu transakcji drogą cyfrową, natomiast wszystkie czynności związane z dystrybucją realizowane są w sposób tradycyjny. Często jednak łączy się te możliwości i tworzy typ hybrydowy e-handlu. Czytaj dalej Model kupca, handlowca, sklepu, centrum handlowego, platformy handlu

Model aukcyjny

Historia aukcji internetowych zaczyna się na początku lat 90 XX wieku, a właściwie po utworzeniu w roku 1995 najpopularniejszego na świecie serwisu aukcyjnego Ebay. Do Polski trafił on stosunkowo za późno, a mianowicie w momencie, kiedy polskie Allegro całkowicie zdominowało rynek polskich aukcji internetowych. Obecnie ciężko wyobrazić sobie gospodarkę elektroniczną, a nawet życie przeciętnego e‑konsumenta bez e-aukcji. Czytaj dalej Model aukcyjny

Postmodernizm w literaturze i sztuce wg B.Z. (część II)

W II połowie XX wieku większość dziedzin życia na przykład takich jak nauka i technika znalazły się w dość złym, pełnym sprzecznych i uciążliwych przełomów, położeniu. Zmiany społeczne dokonywały się wtedy bardzo szybko. Porównując dynamiczny rozwój technologii z rozwojem wciąż elitarnej sztuki, okazuje się, że właśnie ta sztuka wtedy przestała brać udział w postępie cywilizacyjnym. Czytaj dalej Postmodernizm w literaturze i sztuce wg B.Z. (część II)

Model agregatora kupujących

Model agregatora kupujących (ang. buyer aggregator model) zbiera indywidualnych nabywców tworząc grupę, dzięki której kupujący są silniejsi w negocjacjach ceny ze sprzedawcą. Pojedyncze zamówienie zazwyczaj nie jest powodem przyznawania rabatów, natomiast, kiedy tych zamówień zaistnieje znaczna ilość, sprzedawca czy producent, Czytaj dalej Model agregatora kupujących

Postmodernizm w literaturze i sztuce wg B.Z. (część I)

Analizując wybrane utwory, zamierzam rozpoznać w nich cechy postmodernizmu oraz porównać użyte środki. Opracowanie będzie polegać także na rozpoznaniu podobieństw i różnic wybranych realizacji. Następnie interpretując postmodernistyczne utwory literackie chciałbym pokazać ich odrębność od form sztuki postmodernistycznej. Przedstawienie nurtów w sztuce postmodernizmu, jako zupełnie różne, czasami przeciwstawne sobie koncepcje. Czytaj dalej Postmodernizm w literaturze i sztuce wg B.Z. (część I)

Model pośrednika w e‑biznesie

Model pośrednika (ang. brokerage model) nazywany również modelem brokera, bądź też elektronicznego rynku (ang. e-market place), tworzy wirtualną arenę dla dowolnych rynków, na której spotykają się dwie strony, podażowa i popytowa. Dzięki pośrednikom nabywcom łatwiej odnaleźć odpowiadające im produkty i usługi, zaś sprzedawcy mają szanse dotrzeć ze swoją ofertą do wszystkich zainteresowanych. Czytaj dalej Model pośrednika w e‑biznesie

Klasyfikacja modeli e‑biznesowych

Ze względu na dynamikę biznesu elektronicznego i zróżnicowanie źródeł o nim traktujących wystąpiły różne próby podziału modeli biznesu elektronicznego. Niektóre klasyfikacje są do siebie podobne, określają te same modele, a nawet nazywają je w przybliżony sposób, Czytaj dalej Klasyfikacja modeli e‑biznesowych