Modele wykorzystujące technologie bezprzewodowe

Wzrost popularności sieci bezprzewodowych otworzył nowe możliwości przed praktykami biznesu elektronicznego. Mobilny Internet dostępny przez komputery przenośne, tablety czy telefony komórkowe stał się obecnie powszechny. Modele oparte o technologie sieci bezprzewodowych to wszystkie sposoby zastosowania technologii internetowych odnoszące się do wygody urządzeń mobilnych. Technologie bezprzewodowe mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa stosujące również inne modele, co jest dowodem na to, że sieci mobilne to dodatkowa rzeczywistość gospodarki elektronicznej. Przedsiębiorstwa stosujące modele technologii internetowych można pogrupować na dostawców usług mobilnych (ang. mobile service provider – MSP) oraz podstawowych usługodawców ( ang. primary service provider -PSP)43. Ci pierwsi udostępniają swoim użytkownikom dostęp do mobilnego Internetu. Są to zazwyczaj operatorzy sieci telefonicznych. Podstawowi usługodawcy to przedsiębiorstwa funkcjonujące w rzeczywistości internetowej, tj. prowadzące biznes elektroniczny i chcący podnieść wartość oferowaną klientowi oraz zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Przykładem PSP są portale bądź sklepy internetowe udostępniające swoje aplikacje mobilne. Nawet bankowość zaczyna korzystać z rozwiązań mobilnych. Banki udostępniają aplikacje mobilne dla swoich klientów. Programy tego typu pozwalają między innymi na zarządzanie kontem indywidualnym.

Technologie sieci bezprzewodowej to kolejny etap w rozwoju gospodarki elektronicznej. Przyniosły nowe możliwości, nowe narzędzia i przede wszystkim nowe rozwiązania, tj. elementy dla modeli e-biznesowych. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu następnych kilku lat płaszczyzna biznesowa technologii bezprzewodowych nabierze regularnej formy i zdominuje gospodarkę elektroniczną.

43 C. Combe: Introduction to E-business…, op. cit., r. 3, s. 77.

Dodaj komentarz