Model wirtualnej społeczności

Model wirtualnej społeczności (ang. virtual community model) nazywany również modelem wirtualnej wspólnoty istnieje dzięki użytkownikom. Jak sama nazwa wskazuje na społeczność składają się jednostki, w tym przypadku są to internauci. Oni poprzez integracje celów i zainteresowań tworzą powiązaną grupę, którą można skupić w obrębie jednej aplikacji webowej. Oczywiście sama idea społeczeństwa wirtualnego nie tworzy jeszcze modelu biznesowego, natomiast połączenie tej idei z rozwiązaniami zaczerpniętymi z innych wcześniej wymienionych modeli nadaje jej rację bytu oraz znaczenie w sensie biznesowym. Internauci stają się coraz bardziej rzeczywistym i silnym głosem społeczeństwa w świecie, dlatego członkowie wirtualnej społeczności to cenni klienci, i właśnie to wykorzystuje model wspólnoty.

Istnieje kilka najczęściej występujących form wspólnoty internetowej. Pierwszą z nich i chyba najbardziej pożyteczną w sensie naukowym jest społeczność tworząca oprogramowanie o otwartym kodzie (ang. open source). W projektach open source chodzi przede wszystkim o współpracę między jednostkami w celu osiągnięcia konkretnego efektu, jakim często jest gotowy produkt. Kod źródłowy tego produktu jest udostępniany za darmo dla wszystkich. Każdy może wprowadzać w nim swoje modyfikacje i zmiany. Projekty tego typu zarabiają przede wszystkim na darowiznach, rzadziej na zapewnianiu usług wsparcia technicznego42. Idealnym przykładami modelu open source jest Wikipedia lub większość dystrybucji GNU Linux.

Kolejną niezwykle ważną formą wirtualnej społeczności są sieci społeczne (ang. social network services) inaczej określane także serwisami społecznościowymi43. Tak jak większość przedsięwzięć internetowych omawianych w poprzednich podrozdziałach dotyczy relacji biznesowych, tak ten model dotyczy relacji towarzyskich w sferze Internetu. Oczywistym jest fakt, że platforma towarzyska, bo tak można nazwać serwis społecznościowy, wykorzystująca rozwiązania modelu reklamowego, taryfowego lub sieci afiliowanej może stanowić realne źródło dochodów. Odwoływanie się do uczuć, emocji oraz relacji międzyludzkich zawsze będzie dobrym sposobem na zarabianie pieniędzy. Przytaczając istotę modelu sieci społecznej nie wolno zapominać o niezwykle ważnej usłudze wchodzącej w skład większości serwisów wirtualnej wspólnoty. Jest nią czat, rozmowa głosowa lub video rozmowa. Serwisy społecznościowe stały się alternatywą dla poczty e-mail, komunikatorów internetowych, a nawet dla tradycyjnych połączeń telefonicznych.

42 M. Rappa: Business models on the web, http://digitalenterprise.org/models/models.html, 02.04.2014.
43 C. Combe: Introduction to E-business…, op. cit., r. 3, s. 70

Dodaj komentarz