Model trzeciej strony rynku

Model trzeciej strony rynku (ang. third-party marketplace) sprowadza się do działalności przedsiębiorstwa zewnętrznego, któremu zleca się wykonywanie pewnych zadań związanych z rozwiązaniami technologii informacyjnych. Owa trzecia strona rynku świadczy usługi outsourcingowe, co jest jej źródłem dochodu. Model ten znalazł się wśród modeli pośredników, ponieważ wiążę on ze sobą sprzedawców i nabywców w jednej strukturze technologicznej związanej głównie z logistyką, dystrybucją (wspieranie dodatkowego kanału dystrybucji online), płatnościami (broker transakcji), zapewnieniem bezpieczeństwa transakcji (udostępnianie możliwości certyfikowania transakcji). Przedsiębiorstwa oparte na modelu trzeciej strony rynku są atrakcyjnymi partnerami biznesowymi dla producentów, ponieważ ich usługi znacznie obniżają koszty związane właśnie z dystrybucją i logistyką. Dzięki usługom outsourcingowym takim jak udostępnienie mechanizmu płatności oraz ich systemu zabezpieczeń podmioty współpracujące z zewnętrznymi pośrednikami budują zaufanie wśród swoich klientów, a nawet prestiż 30.

30 C. Combe: Introduction to E-business…, op. cit., r. 3, s. 72.

Dodaj komentarz