Model sieci afiliowanej

Model sieci afiliowanej (ang. affiliate model), inaczej model partnerski zakłada skuteczność reklam takich jak bannery i linki sponsorowane. Właściciel określonej witryny WWW zamieszcza reklamę, czyli odsyłacz do serwisu internetowego swojego reklamodawcy, np. e-sklepu, i jeżeli użytkownik kliknie ten link, a następnie dokona zakupu, reklamodawca płaci prowizję temu, kto „przyprowadził” klienta do sklepu 38. Jest to tzw. dzielenie się zyskiem (ang. revenue sharing). Oczywiście sieć partnerska nie ogranicza się tylko do tej formy kooperacji. Podmioty funkcjonujące w ramach sieci partnerskiej mogą współpracować na zasadzie barterowej wymiany reklam. Chodzi tutaj o wymianę bannerami (ang. banner exchange) między serwisami WWW. W zależności od charakteru działalności reklamodawcy, przedsiębiorstwo stosujące model sieci afiliowanej może zarabiać tylko na „kliknięciach” (ang. pay-per-click). Podobnie jak w modelu reklamowym, reklamodawca płaci za określoną reakcję użytkownika 39.

Ogólnie rzecz ujmując sieć afiliowana to system złożony z odsyłaczy między różnymi e-przedsiębiorstwami. Jak wynika z wcześniej przytoczonych form współpracy model sieci afiliowanej dotyczy relacji B2B. Oczywiste jest to, że obie strony współdziałające na tej płaszczyźnie czerpią wymierne zyski. Wymierne, ponieważ w rzeczywistości internetowej większość zjawisk, na przykład takich jak skuteczność reklamy, można policzyć.

Wracając do podmiotów związanych z modelem sieci afiliowanej, trzeba zwrócić uwagę na to, że coraz częstszym zjawiskiem jest zaangażowanie konsumentów w tego typu model. Mianowicie chodzi o formy, takie jak programy lojalnościowe, programy poleceń, struktury marketingu wielopoziomowego. W każdym przypadku klienci przedsiębiorstwa są wynagradzani w zamian za odnajdywanie nowych klientów lub inne pozytywne działanie na rzecz tego przedsiębiorstwa. Internauci są cennymi klientami, ponieważ ich cała aktywność w Internecie, zostawia ślad. Tym śladem może być po prostu reklama, czyli odnośnik, banner lub pozytywny komentarz.

38 A. Afuah, C. L. Tucci, Biznes internetowy…, op. cit., r. 4, s. 89.
39 M. Rappa: Business models on the web, http://digitalenterprise.org/models/models.html, 02.04.2014.

Dodaj komentarz