Model pośrednika informacyjnego

Model pośrednika informacyjnego odnajduje swoje zastosowanie w sytuacjach, w których kluczowe znaczenie ma informacja. To właśnie ona stanowi wartość i ona jest przedmiotem działalności tego typu pośredników. Przedsiębiorstwo korzystające z podstawy modelu pośrednika informacyjnego zarabia na sprzedaży danych, a także informacji dotyczących rynku lub konsumentów 29.

Obecnie na polskim rynku pośrednicy informacji w większości kierują swoją działalność do konsumentów. W uproszczeniu, zestawiają oferty niemalże wszystkich podmiotów na rynku w jeden katalog, a czasami nawet ranking. Są to tak zwane wyszukiwarki cenowe, które zarabiają przede wszystkim na reklamie, ale także mogą czerpać zyski z prowizji od transakcji klientów pozyskanych dla konkretnych podmiotów znajdujących się w katalogu.

Innym typem pośrednika informacji jest serwis internetowy, często portal, który monitoruje nawyki i zbiera inne dane o swoich użytkownikach. Ci zgadzając się na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, udostępniają różnego rodzaju informacje, w zamian za dostęp do treści i zawartości strony WWW. Najprostszym narzędziem funkcjonującym w wielu serwisach internetowych jest wymagana rejestracja, czyli podanie określonych danych osobowych. Oczywiście rozpoznawanie użytkownika może odbywać się też dzięki zachętom takim jak konkursy czy programy lojalnościowe. Pośrednik gromadzi dane o swoich użytkownikach i sprzedaje je przedsiębiorstwom, które po przetworzeniu i analizie stają się niezbędnym elementem w tworzeniu strategii i planów marketingowych.

29 A. Afuah, C. L. Tucci, Biznes internetowy…, op. cit., r. 4, s. 88.

Dodaj komentarz