Model biznesowy w kontekście e-biznesu

Biznes elektroniczny jest jedną z szans dla prowadzenia działalności gospodarczej, które przyniósł rozwój technologii informacyjnych. Szanse te można wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Do osiągnięcia założonych sobie celów na płaszczyźnie gospodarki elektronicznej używane są różne metody oraz strategie specyficzne dla tego rodzaju działalności. Metody, inaczej modele e-biznesu są różnorodne. Pomimo tego, że można odnaleźć modele posiadające wspólne cechy i elementy, tak naprawdę każdy model jest inny, zbudowany w konkretnym celu, i jest dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa.

Sama nazwa pojęcia modelu e-biznesowego wskazuje na jego określony charakter. Model biznesu elektronicznego to po prostu metoda prowadzenia działalności zaadaptowana do rzeczywistości wirtualnej, czyli do gospodarki elektronicznej. Mówiąc o praktyce gospodarczej w sensie elektronicznym, mamy do czynienia z wykorzystywaniem szans ujawnianych przez technologie ICT (ang. Information and Communication Technologies), a najważniejszą i najbardziej powszechną technologią jest Internet. Przede wszystkim ku jego możliwościom są skierowane modele biznesu elektronicznego, których działania i procesy związane są z siecią globalną. Budowanie przewagi konkurencyjnej oraz zwiększanie dochodowości przedsiębiorstwa funkcjonującego w sferze gospodarki elektronicznej nie zawsze musi być związane z działalnością internetową. Model e-biznesowy może być także zbudowany w oparciu o możliwości różnych systemów lub zamkniętych sieci komputerowych. Niemniej jednak handel elektroniczny, jako elektroniczny proces wymiany dóbr, istniejący obecnie niemalże tylko w rzeczywistości internetowej, tak zdominował gospodarkę elektroniczną, że modele e-biznesowe to także w dużej mierze modele biznesu internetowego.

Rysunek 5. Determinanty efektywności firmy

Determinanty efektywności przedsiębiorstwa

Źródło: A. Afuah, C. L. Tucci, Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, ISBN 83-88597-84-1, r. 4, s. 87.

Dodaj komentarz