Model biznesowy Ebay

W skład Ebay wchodzi kilka spółek tworzących różne serwisy internetowe i systemy. Jednak największą, a zarazem najważniejszą część działalności jest platforma aukcji internetowych. Elementy modelu biznesowego aukcji internetowych Ebay wpisane w strukturę A. Osterwaldera różnią się od elementów, na które składa się model Amazon. Najistotniejsza różnica wynika ze struktury samych przychodów. Są to głównie opłaty i prowizje pobierane od użytkowników przeprowadzające transakcje. Do pozostałych elementów modelu biznesowego Ebay zaliczają się:

 • Kluczowi partnerzy Ebay:

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa,

  • Społeczność użytkowników indywidualnych,

 • Czynności Ebay:

  • Pośrednictwo w sprzedaży,

  • Prowadzenie aukcji na rynkach C2C, B2C oraz B2B,

 • Zasoby Ebay:

  • Własność intelektualna (projektowanie i programowanie systemów informatycznych),

 • Wartość oferowana Ebay:

  • Udogodnienia dla klientów,

  • Zaufanie,

  • Dostęp do globalne platformy wymiany,

  • Możliwość powiększenie poziomu sprzedaży,

  • Możliwość zwiększania efektywności działań marketingowych,

 • Relacje z klientami Ebay:

  • Obsługa klienta,

  • Zautomatyzowana pomoc techniczna,

 • Kanały dystrybucji Ebay:

  • Inni dostawcy, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa,

  • Klienci indywidualni w relacjach p2p (ang. person-to-person),

 • Segment rynku Ebay:

  • Rynek masowy,

  • Konkretne segmenty rynku,

  • Określone regiony.

Model biznesowy stosowany przez Ebay to model aukcji internetowych. Z czasem rozwoju tego przedsiębiorstwa pojawiły się inne drogi i metody uzyskiwania przychodów. Za pomocą stosowania odpowiednich strategii rozwoju, w które zaliczają się między innymi liczne przejęcia oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, z aukcji internetowych Ebay zmienił się w korporacje korzystających z różnych modeli biznesowych. Przykład Ebay potwierdza tezę, że model i strategia biznesowa są terminami komplementarnymi, a ich funkcjonowanie osobno nie miałoby najmniejszego sensu.

Dodaj komentarz