Istota biznesu elektronicznego

Rysunek 1. Kategorie biznesu elektronicznego

Rysunek 1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: C. Żurak-Owczarek, E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym: analiza i próba oceny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ISBN 978-83-7525-880-6, r. 1, s. 16.

Oczywiście trudnym jest określenie terminu e-biznesu jednoznacznie i kompletnie, ze względu na jego dynamiczny charakter. Zmiany zachodzące w gospodarce elektronicznej sprawiają, że definicje mogą się od siebie różnić i być sobie przeciwne, jednak zazwyczaj po prostu się uzupełniają. Wszystkie próby opisania dyscypliny e-biznesu prowadza do nazwania go działalnością gospodarczą, w której wykorzystuje się rozwiązania technologii informacyjnych. Jakiekolwiek powiązanie praktyki gospodarczej z osiągnięciami branży IT świadczy o elektronicznym charakterze tej praktyki. Według owej tezy posługiwanie się systemami komputerowym, Internetem, czy przeprowadzanie transakcji drogą elektroniczną w celu zwiększenia efektywności działalności przedsiębiorstwa czyni tę działalność e‑biznesem. Inny punkt widzenia, ten, który pozwala spojrzeć dalej w przyszłość, prowadzi do zrozumienia gospodarki elektronicznej nie tylko, jako wsparcia i rozszerzenia możliwości działalności. Z dnia na dzień e‑biznes staje się alternatywną rzeczywistością dla praktyki gospodarczej, na co dowodem jest fakt, że wiele przedsiębiorstw istnieje tylko i wyłącznie dzięki technologiom informacyjnym.

Dodaj komentarz