Internet w kontekście e-biznesu

Pomimo tego, że u swoich początków elektroniczna gospodarka nie mogła czerpać z możliwości, jakie daje Internet, ponieważ przed rokiem 1990 technologia internetowa była zupełnie obca dla większości osób. Dopiero po utworzeniu WWW (ang. World Wide Web) usługi stanowiącej system informacyjny oparty na publicznych, otwartych standardach, globalna sieć zaczęła zdobywać masy użytkowników. Stało się tak, ponieważ WWW poszerzyła możliwości Internetu, a mianowicie wprowadziła hipertekst (ang. hypertext), który łączy użytkowników z serwerami. Tym samym dzięki protokołowi przesyłania dokumentów hipertekstowych ( HTTP – ang. hyper text transfer protocol), zastosowaniu hipertekstowego języka znaczników (HTML – ang. hyper text markup language), ujednoliconemu formatowi adresowania zasobów (URL – ang. Uniform Resource Locator) oraz przeglądarkom internetowym zdolność do odbioru informacji w formie elektronicznej stała się niezwykle atrakcyjna dla mas, czyli dla potencjalnych klientów1.

Zdobywający coraz większą popularność Internet stał się katalizatorem zmian w gospodarce. Praktyka gospodarcza odnalazła nowe szanse. Wiele przedsiębiorstw wykorzystało Internet do zbudowania modelu biznesowego opartego na tej technologii. W większości przypadków przyjęcie strategii, która wiązała działalność gospodarczą z Internetem było „strzałem w dziesiątkę”. Na początku lat 90 XX wieku istniało około 50 stron internetowych, a niecałe 10 lat później były ich miliony. To dowodzi temu, jak bardzo dynamiczna jest gospodarka elektroniczna.

Kluczowym powodem zachęcającym przedsiębiorców do spróbowania działalności w sferze Internetu jest przede wszystkim niski koszt wejścia i wyjścia na rynek, ponieważ gospodarka elektroniczna opiera się na wiedzy i stworzenie samej infrastruktury dla prowadzenia działalności elektronicznej nie wiąże się na przykład z kosztami zatrudnienia dużej ilości pracowników. Internet stanowi również dużą szanse dla przedsiębiorstw, dlatego że swoim użytkownikom nadaje globalny charakter. Technologia internetowa sprawia, że bariery geograficzne, językowe, a nawet kulturowe przestają istnieć. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo wykorzystujące możliwości Internetu staje się podmiotem globalnym, obecnym w każdym zakątku świata.

Sieć globalna nadała nowy wymiar i ujawniła potężne oblicze komunikacji. Jej nieograniczony zasięg to potencjał, który trzeba wykorzystywać. Należy mieć świadomość, że Internet dotyczy również konsumentów, którzy dzięki niemu stają się bardziej świadomi. Mówiąc o szansach, które niesie ze sobą wykorzystanie rozwiązań internetowych w prowadzeniu działalności gospodarczej, istotne są wyzwania, jakie pojawiają się w tej sytuacji. Powstają nowe rynki, pojawiają się inne warunki konkurencji, zmieniają się zasady dialogu z klientami. To wszystko potwierdza wyjątkowość związku pomiędzy e-biznesem i Internetem.

Dodaj komentarz