Charakterystyka Ebay

Ebay, jako Auction Web to przedsiębiorstwo założone przez Pierra Omidyara w 1995 roku w Kalifornii. Dopiero w 1997 roku zmieniło nazwę na Ebay1. Jest właścicielem największego na świecie serwisu aukcji internetowych. Prowadzi swoją działalność w ponad trzydziestu krajach na całym świecie, w tym od 2005 roku w Polsce2. Tak samo jak w przypadku Amazon model biznesowy na początku działalności Ebay nie był rozbudowany. Opierał się tylko na strukturze modelu serwisu aukcji internetowych. Z upływem lat rozwinął się, przez co obecną działalność gospodarczą Ebay można opisać także za pomocą innych modeli biznesu elektronicznego.

We wrześniu 1998 roku Ebay wszedł na nowojorską giełdę NASDAQ. Cena emisyjna akcji wynosiła 18 USD, jednak pierwszego dnia notowań wzrosła do 53,50 USD3. Sukces oferty publicznej potwierdził potencjał Ebay.

Sam rozwój popularności obecnie największego na świecie serwisu aukcji internetowych został przedstawiony na Rysunku 14, który pokazuje wzrost liczby użytkowników od pierwszego kwartału 1998 roku do czwartego kwartału 1999 roku.

Rysunek 14. Liczba zarejestrowanych użytkowników Ebay

Źródło: A. Afuah, C. L. Tucci, Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, ISBN 83-88597-84-1, cz. V, s. 454.

W 2012 roku z Ebay korzystało 112 milionów zarejestrowanych użytkowników, którzy w ciągu 12 miesięcy od badania wzięli udział w aukcji, kupili coś lub dodali przedmiot aukcji do listy ulubionych produktów4. Liczba pracowników pod koniec 2013 roku wynosiła ponad 33 tysiące5. Tabela 9 prezentuje wzrost przychodów Ebay na przestrzeni ostatnich lat. Wartości każdego roku są coraz większe, co oznacza przede wszystkim rozwój Ebay, ale także o tym, że e-commerce z roku na rok odgrywa coraz bardziej znaczącą role w świecie ekonomii.

Tabela 9. Wyniki finansowe Ebay w latach 2010-2013

Koniec okresu

31 grudnia 2013 r.

31 grudnia 2012 r.

31 grudnia 2011 r.

31 grudnia 2010 r.

Przychody ogółem (w mln USD)

16047

14072

11651

9156

Zysk brutto (w mln USD)

11011

9856

8191

6591

Zysk operacyjny (w mln USD)

3371

2888

2452

2053

Wynik finansowy netto (w mln USD)

2856

2609

3229

1800

Źródło: http://www.investing.com/equities/ebay-inc-financial-summary, 02.04.2014.

1 A. Afuah, C. L. Tucci, Biznes internetowy…, op. cit., cz. V, s. 453.

2 D. Chaffey: eBay case study, http://www.smartinsights.com/ecommerce/ecommerce-strategy/ebay-case-study-2, 02.04.2014.

3 D. Kawamoto, C. Grice: eBay roars into public trading, http://news.cnet.com/eBay-roars-into-public-trading/2100-1001_3-215908.html, 02.04.2014.

4 D. Chaffey: eBay case study, http://www.smartinsights.com/ecommerce/ecommerce-strategy/ebay-case-study-2, 02.04.2014.

5 Investor FAQs, http://investor.ebayinc.com/faq.cfm, 02.04.2014.

Dodaj komentarz