Istota biznesu elektronicznego

Jak wiele jest źródeł, tak wiele jest nazw i definicji pojęcia biznesu elektronicznego. Literatura przedmiotu nazywa go różnymi określeniami, często błędnie uogólniając znaczenie niektórych terminów i sprowadzając je do jednego – e‑biznesu. E‑biznes może być: „gospodarką elektroniczną, handlem elektroniczny (ang. e‑commerce), biznesem elektronicznym(ang. electronic business), biznesem kolektywnym (ang. collective businesss), cyfrową gospodarką (ang. digital economy), cyberekonomią, nową gospodarką, gospodarką opartą na wiedzy (ang. knowledge-based economy), gospodarką internetową …1.Wszystkie te terminy dotyczą e-biznesu, jednak nie każde z nich nazywa jego ogólną i pełną istotę Czytaj dalej Istota biznesu elektronicznego

Rozwój e-biznesu

Długo przed epoką masowego użycia Internetu w biznesie, bo już w latach 60 XX wieku, kiedy w przedsiębiorstwach zaczęły pojawiać się komputery, powstały pierwsze systemy optymalizujące i przyspieszające funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Takimi systemami były system ERMA (ang. Electronic Recording Machine, Accounting) wykorzystywany w bankowości, a po nim system EDI (ang. Electronic Data Interchange) znajdujący zastosowanie w przedsiębiorstwach, w których szybkość przesyłania danych i zarządzania nimi była istotna. Czytaj dalej Rozwój e-biznesu