Model wirtualnej społeczności

Model wirtualnej społeczności (ang. virtual community model) nazywany również modelem wirtualnej wspólnoty istnieje dzięki użytkownikom. Jak sama nazwa wskazuje na społeczność składają się jednostki, w tym przypadku są to internauci. Oni poprzez integracje celów i zainteresowań tworzą powiązaną grupę, którą można skupić w obrębie jednej aplikacji webowej. Oczywiście sama idea społeczeństwa wirtualnego nie tworzy jeszcze modelu biznesowego, natomiast połączenie tej idei z rozwiązaniami zaczerpniętymi z innych wcześniej wymienionych modeli nadaje jej rację bytu oraz znaczenie w sensie biznesowym. Internauci stają się coraz bardziej rzeczywistym i silnym głosem społeczeństwa w świecie, dlatego członkowie wirtualnej społeczności to cenni klienci, i właśnie to wykorzystuje model wspólnoty. Czytaj dalej Model wirtualnej społeczności

Model sieci afiliowanej

Model sieci afiliowanej (ang. affiliate model), inaczej model partnerski zakłada skuteczność reklam takich jak bannery i linki sponsorowane. Właściciel określonej witryny WWW zamieszcza reklamę, czyli odsyłacz do serwisu internetowego swojego reklamodawcy, np. e-sklepu, i jeżeli użytkownik kliknie ten link, a następnie dokona zakupu, reklamodawca płaci prowizję temu, kto „przyprowadził” klienta do sklepu 38. Jest to tzw. dzielenie się zyskiem (ang. revenue sharing). Czytaj dalej Model sieci afiliowanej

Model reklamowy

Funkcjonowanie modelu reklamowego (ang. advertising model) jest oczywistym następstwem zaadaptowania reklamy z gazety lub telewizji do Internetu. Nie bez powodu model ten nazywany jest również angielskim terminem broadcast model. Jeżeli zwartość witryny WWW trafia do dużego grona odbiorców, oznacza to, że jest idealnym miejscem do zamieszczenia reklamy. W ten sposób zarabiają przedsiębiorstwa, które wśród newsów, artykułów, poradników, mediów, itp. tworzą i sprzedają powierzchnię reklamową Czytaj dalej Model reklamowy

Model producenta

Model producenta (ang. manufacturing model) nazywany jest również modelem bezpośrednim, ponieważ polega na skróceniu łańcucha dostaw (ang. supply chain), czyli wyeliminowaniu pośredników dystrybucji bezpośredniej od producenta do konsumenta końcowego (ang. direct to customer). Czytaj dalej Model producenta

Model serwisu ogłoszeniowego

Model serwisu ogłoszeniowego polega na zapewnianiu mechanizmu umieszczania ogłoszeń w Internecie. W tym przypadku klienci ponoszą opłaty za uczestnictwo w tej strukturze, a ogłoszeniodawcy za reklamę. Tego typu forma nawiązuje do modelu reklamowego, o którym jest mowa w dalszej części tego podrozdziału. Czytaj dalej Model serwisu ogłoszeniowego

Model pośrednika informacyjnego

Model pośrednika informacyjnego odnajduje swoje zastosowanie w sytuacjach, w których kluczowe znaczenie ma informacja. To właśnie ona stanowi wartość i ona jest przedmiotem działalności tego typu pośredników. Przedsiębiorstwo korzystające z podstawy modelu pośrednika informacyjnego zarabia na sprzedaży danych, a także informacji dotyczących rynku lub konsumentów 29. Czytaj dalej Model pośrednika informacyjnego

Model kupca, handlowca, sklepu, centrum handlowego, platformy handlu

Handlowiec, sprzedawca, e-sklep oraz elektroniczne centrum handlowe to terminy określające zbliżone sobie modele. Często te pojęcia są używane zamiennie, w większości przypadków poprawnie, ponieważ przedmiotem działalności przedsiębiorstw opartych o jeden z wcześniej wymienionych modeli jest przede wszystkim handel. Elektroniczna wymiana dóbr może odbywać się według dwóch różnych typów. Pierwszym z nich jest e-handel bezpośredni, gdzie cały proces transakcji oraz realizacji zamówienia odbywa się w sferze wirtualnej. Dotyczy to głównie dóbr cyfrowych, które można dostarczyć do kupującego droga elektroniczną. Drugim typem e-handlu jest handel pośredni, który zazwyczaj opiera się na zawieraniu transakcji drogą cyfrową, natomiast wszystkie czynności związane z dystrybucją realizowane są w sposób tradycyjny. Często jednak łączy się te możliwości i tworzy typ hybrydowy e-handlu. Czytaj dalej Model kupca, handlowca, sklepu, centrum handlowego, platformy handlu