Model aukcyjny

Historia aukcji internetowych zaczyna się na początku lat 90 XX wieku, a właściwie po utworzeniu w roku 1995 najpopularniejszego na świecie serwisu aukcyjnego Ebay. Do Polski trafił on stosunkowo za późno, a mianowicie w momencie, kiedy polskie Allegro całkowicie zdominowało rynek polskich aukcji internetowych. Obecnie ciężko wyobrazić sobie gospodarkę elektroniczną, a nawet życie przeciętnego e‑konsumenta bez e-aukcji. Czytaj dalej Model aukcyjny

Model agregatora kupujących

Model agregatora kupujących (ang. buyer aggregator model) zbiera indywidualnych nabywców tworząc grupę, dzięki której kupujący są silniejsi w negocjacjach ceny ze sprzedawcą. Pojedyncze zamówienie zazwyczaj nie jest powodem przyznawania rabatów, natomiast, kiedy tych zamówień zaistnieje znaczna ilość, sprzedawca czy producent, Czytaj dalej Model agregatora kupujących

Model pośrednika w e‑biznesie

Model pośrednika (ang. brokerage model) nazywany również modelem brokera, bądź też elektronicznego rynku (ang. e-market place), tworzy wirtualną arenę dla dowolnych rynków, na której spotykają się dwie strony, podażowa i popytowa. Dzięki pośrednikom nabywcom łatwiej odnaleźć odpowiadające im produkty i usługi, zaś sprzedawcy mają szanse dotrzeć ze swoją ofertą do wszystkich zainteresowanych. Czytaj dalej Model pośrednika w e‑biznesie

Klasyfikacja modeli e‑biznesowych

Ze względu na dynamikę biznesu elektronicznego i zróżnicowanie źródeł o nim traktujących wystąpiły różne próby podziału modeli biznesu elektronicznego. Niektóre klasyfikacje są do siebie podobne, określają te same modele, a nawet nazywają je w przybliżony sposób, Czytaj dalej Klasyfikacja modeli e‑biznesowych

Model biznesowy w kontekście e-biznesu

Biznes elektroniczny jest jedną z szans dla prowadzenia działalności gospodarczej, które przyniósł rozwój technologii informacyjnych. Szanse te można wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Do osiągnięcia założonych sobie celów na płaszczyźnie gospodarki elektronicznej używane są różne metody oraz strategie specyficzne dla tego rodzaju działalności. Czytaj dalej Model biznesowy w kontekście e-biznesu

Elementy modelu biznesowego i relacje między nimi

Według Rysunku 4 model biznesowy składa się na dziewięć powiązanych ze sobą elementów. Analizując te relacje, model można zaprezentować w ten sposób, że partnerzy, których w większości wypadków nazywa się dostawcami, definiują część zasobów. Mówiąc o partnerach biznesowych, mamy najczęściej na myśli dostawców,  Czytaj dalej Elementy modelu biznesowego i relacje między nimi