Analiza wybranych przykładów ze świata e-biznesu (Amazon i Ebay)

Próby scharakteryzowania modeli oraz strategii biznesu elektronicznegoAmazon.com-Logo w większości przypadków odnoszą się tylko i wyłącznie do teorii. Nie ma jednak możliwości pełnego zrozumienia istoty owych terminów bez zauważenia wyraźnego problemu naukowego, który ze względu na różnice między teorią, a praktyką, powoduje brak jednoznacznych odpowiedzi na pytania związane z tym tematem. Studium przypadku, jako metoda badawcza daje możliwość dogłębnej analizy 2000px-EBay_logodanego problemu oraz pełnego zrozumienia jego istoty. Wnikliwa charakterystyka rzeczywistego przypadku pozwala na wyciągnięcie wartościowych wniosków dotyczących określonego zagadnienia.

Posłużenie się realnymi przykładami podmiotów gospodarczych uczestniczących w gospodarce elektronicznej daje możliwość zweryfikowania struktury, wiarygodności i poprawności ich modeli biznesowych oraz strategii. W kolejnych postach zostaną przedstawione dwa konkurencyjne wobec siebie przedsiębiorstwa. Wnikliwe zbadanie ich modeli biznesowych oraz strategii ma na celu odnalezienie potwierdzenia teorii w praktyce. Wybrane podmioty to eBay oraz Amazon. Ze względu na ich konkurencyjność względem siebie, mogłoby się wydawać, że przedsiębiorstwa te są wobec siebie podobne, jednak ich modele biznesowe oraz stosowane strategie różnią się od siebie. Dwa przykłady, postawione obok siebie i przeanalizowane całkowicie zgłębiają temat oraz zamykają ramy tej pracy.

Dodaj komentarz