Analiza modelu biznesowego Amazon

Mimo, że Amazon składa się z wielu spółek zależnych, takich jak a2z, A9.com, Amazon Web Services, Alexa Internet, Audible.com, Digital Photography Review, Goodreads, Internet Movie Database, Junglee.com, Zappos, to przede wszystkim kojarzony jest ze sklepem internetowym, a także z producentem produktów Kindle, czyli czytników ebooków oraz tabletów. To właśnie większa część działalności Amazon jest oparta o model e-sklepu. Rysunek 13 przedstawia elementy modelu biznesowego Amazon wpisane w strukturę modelu biznesowego zaproponowaną przez A. Osterwaldera, o której była mowa w rozdziale drugim.

Kluczowymi partnerami Amazon są:

 • producenci i dostawcy dla Amazon Services (dawniej zShops),

 • sieć detalistów,

 • wydawcy treść dla produktów Kindle.

Główne czynności Amazon to:

 • handel,

 • projektowanie i produkcja produktów Kindle.

Zasoby, którymi dysponuje Amazon to:

 • zapasy w magazynach,

 • dobra cyfrowe,

 • własność intelektualna, czyli zaprojektowane i zaprogramowane systemy informatyczne.

Wartość oferowana klientowi przez Amazon to:

 • cena,

 • udogodnienia.

Na relacje z klientami Amazon wpływa:

 • obsługa klienta,

 • zautomatyzowana pomoc techniczna.

Kanałami dystrybucji towarów Amazon są:

 • serwis Amazon.com,

 • aplikacje mobilne,

 • inni dostawcy.

Amazon nie dokonuje segmentacji rynku, ponieważ jego asortyment jest tak szeroki, że kierowany jest do mas. Wszystko to odpowiada strukturze kosztów, w przypadku Amazon zastosowanie orientacji kosztowej oraz czerpanie z ekonomii skali. Na strukturę przychodów składają się przychody ze sprzedaży oraz prowizja i opłaty od niezależnych dostawców.

Kluczowi partnerzy:

 • producenci i dostawcy,

 • sieć detalistów,

 • wydawcy.

Czynności:

 • handel,

 • projektowanie i produkcja.

Wartość oferowana klientowi:

 • Cena,

 • Udogodnienia.

Relacje z klientami:

 • obsługa klienta,

 • zautomatyzowana pomoc techniczna.

Segment rynku:

 • rynek masowy.

Zasoby:

 • zapasy w magazynach,

 • dobra cyfrowe,

 • własność intelektualna.

Kanały:

 • serwis Amazon.com,

 • aplikacje mobilne,

 • inni dostawcy.

STRUKTURA KOSZTÓW

STRUKTURA PRZYCHODÓW

Rysunek 13. Struktura modelu biznesowego Amazon

Źródło: http://1.bp.blogspot.com/-LIEI1nM4Ouc/UdiL2CN_1nI/AAAAAAAAAww/0IgS4KFzkZo/s1600/BusinessModelCanvas_Amazon.jpg, 02.04.2014.

Model biznesowy Amazon jest w większej części oparty o elementy sklepu internetowego, jednak dzięki stosowaniu określonych strategii na przestrzeni lat został on zmodyfikowany i rozbudowany. Dzisiaj Amazon to nie tylko e-sklep, ponieważ korzysta także z modeli pośrednika internetowego, trzeciej strony rynku, producenta, a nawet modelu reklamowego. Patrząc na ścieżkę rozwoju tego konkretnego przypadku, można stwierdzić, że na samym początku jest model biznesowy, który daje pewne opcje strategiczne, następnie zastosowanie tych opcji pozwala na modyfikacje lub rozbudowę samego modelu.

Dodaj komentarz